Hiện trạng tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ vào Điều 32 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 và Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương (Cục QLCT) là đơn vị chịu trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.


Tính đến thời điểm ngày 05 tháng 12 năm 2014, Cục QLCT đã tiếp nhận 14 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó:

- Cấp phép 03 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam;

- Trả lại 01 hồ sơ: Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân;

- Yêu cầu sửa đổi bổ sung 06 hồ sơ: Công ty TNHH Tam sinh Yofoto Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long, Công ty TNHH Unicity Việt Nam, Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam và Công ty TNHH Nuskin Enterprises Việt Nam;

- Đang trong quá trình thẩm định 04 hồ sơ: Công ty TNHH Isagenix Việt Nam, Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại MLM Việt Nam, Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân và Công ty Cổ phần Liên Minh tiêu dùng Việt Nam.

Bài: "Hiện trạng tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »