Hiện trạng tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ vào Điều 32 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 và Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương (Cục QLCT) là đơn vị chịu trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Tính đến thời điểm ngày 13 tháng 01 năm 2015, Cục QLCT đã tiếp nhận 34 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó:

- Cấp 15 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam, Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân; Công ty TNHH Tam Sinh Yotofo Việt Nam, Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất – Thương mại Việt Nam, Công ty TNHH Unicity Việt Nam, Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn liên kết Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại MLM Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long, Công ty Cổ phần Liên kết Tri Thức, Công ty Cổ phần Liên Minh Tiêu Dùng Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Lô Hội, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Sóng Đại Dương;

- Yêu cầu sửa đổi bổ sung 14 hồ sơ: Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ, Công ty TNHH Elken International Việt Nam, Công ty TNHH Visi Việt Nam, Công ty CP Quốc tế New Star, Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam, Công ty TNHH Thương Mại Akuna Việt Nam, Công ty TNHH CNI Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, Công ty TNHH Tuperware Việt Nam, Công ty TNHH MTV Liên Kết Triển Vọng, Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam), Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát;

- Đang trong quá trình thẩm định 05 hồ sơ: Công ty TNHH Isagenix Việt Nam, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam, Công ty TNHH Thương Mại Vision Việt Nam, Công ty TNHH MTV Naturally Plus Việt Nam, Công ty TNHH BHIP./.

Bài: "Hiện trạng tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »