Hiện trạng tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ vào Điều 32 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 và Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương (Cục QLCT) là đơn vị chịu trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.


Tính đến thời điểm ngày 05 tháng 02 năm 2015, Cục QLCT đã tiếp nhận 40 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó:

- Cấp 20 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam, Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân; Công ty TNHH Tam Sinh Yotofo Việt Nam, Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất – Thương mại Việt Nam, Công ty TNHH Unicity Việt Nam, Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn liên kết Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại MLM Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long, Công ty Cổ phần Liên kết Tri Thức, Công ty Cổ phần Liên Minh Tiêu Dùng Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Lô Hội, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Sóng Đại Dương, Công ty TNHH Thương Mại Vision Việt Nam, Công ty TNHH Elken International Việt Nam, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam;

- Yêu cầu sửa đổi bổ sung 09 hồ sơ: Công ty TNHH Visi, Công ty TNHH MTV Liên Kết Triển Vọng, Công ty TNHH CNI Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt, Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Naturally Plus Việt Nam, Công ty TNHH BHIP, Công ty TNHH MTV Thương mại xuất nhập khẩu Vi Na Linh, Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại Bông Sen Vàng;

- Trả 02 hồ sơ: Công ty TNHH Thương Mại Akuna Việt Nam, Công ty Cổ phần Quốc tế New Star;

- Đang trong quá trình thẩm định 09 hồ sơ: Công ty TNHH Morinda Việt Nam, Công ty TNHH Zija Quốc tế, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế, Công ty TNHH MTV CVI Link Việt Nam, Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam), Công ty CP Tân Ích Mỹ, Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam, Công ty TNHH Tuperware Việt Nam, Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam.

Bài:"Hiện trạng tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »