Thông báo nhận hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định về chỉ định cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp tại Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.


Căn cứ nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp về đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp,

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thông báo để các cơ sở có nhu cầu đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp nộp hồ sơ đăng ký. Cụ thể như sau:

- Thành phần hồ sơ: theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-BCT.

- Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh, tầng 6, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Phương thức nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thời hạn nhận hồ sơ: đến ngày 20 tháng 10 năm 2014.

Bài: "Thông báo nhận hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp " Nguồn: http:vca.gov.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »