Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Một Thành Viên Herbalife Việt Nam như sau:

-      Tên công ty: Công ty TNHH Một Thành viên Herbalife Việt Nam.
-      Địa chỉ trụ sở chính: Số 224, đường Pasteur, Phường 06, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh.
-      Điện thoại: 08-38279191  Fax: 08-38279393.
-      Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 020/QLCT-GCN.
-      Ngày cấp 05 tháng 02 năm 2015.
-      Giấy chứng nhận đầu tư: 411043001059;
+ Do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15 tháng 06 năm 2009;
+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 2 ngày 27 tháng 11 năm 2014.
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
+ Họ và tên: Nguyễn Quốc Thắng;
+ Chức vụ: Tổng Giám đốc;
+ Quốc tịch: Việt Nam;
+ Chứng minh nhân dân số: 023453605, do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08 tháng 10 năm 2012;
+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 4/10, đường Trần Nhân Tôn, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài: "Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn:vca.gov.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »