Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo với Quý Sở về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy:
- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.
- Ngày sửa đổi, bổ sung: 27 tháng 02 năm 2015.
- Nội dung sửa đổi, bổ sung:
+ Sửa đổi, bổ sung Quy tắc hoạt động;
+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình trả thưởng;
+ Bổ sung sản phẩm, điều chỉnh giá trị PV quy đổi của một số sản phẩm.
2. Công ty TNHH Nhượng Quyền Thương Mại Thăng Long:
- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.
- Ngày sửa đổi, bổ sung: 09 tháng 03 năm 2015.
- Nội dung sửa đổi, bổ sung:
+ Loại bỏ các sản phẩm đăng ký tại Phụ lục I;
+ Bổ sung sản phẩm mới tại Phụ lục II.
3. Công ty TNHH Thương Mại Tiến Thịnh Phát:
- Tên công ty: Công ty TNHH Thương Mại Tiến Thịnh Phát.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0835265757      Fax: 083848379.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 031/QLCT-GCN.
- Ngày cấp: 27 tháng 02 năm 2015.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0310258908
+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/9/2010;
+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 5 ngày 26/12/2014.
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
+ Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích;
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên;
+ Quốc tịch: Việt Nam;
+ Chứng minh nhân dân số: 025095994, Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/5/2009;
+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 154/55/14, Đường Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Công ty TNHH Một Thành viên New Image Việt Nam:
- Tên công ty: Công ty TNHH Một Thành viên New Image Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72b, Đường Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08-62099309   Fax: 08-62992208.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 032/QLCT-GCN.
- Ngày cấp: 27 tháng 02 năm 2015.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0311114017;
+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/09/2011;
+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 5 ngày 17/01/2011.
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
+ Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Dung;
+ Chức vụ: Giám đốc;
+ Quốc tịch: Việt Nam;
+ Chứng minh nhân dân số: 021144412, do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/12/2007;
+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 94/12, đường Lâm Văn Bền, Khu 4, Phường Tân Thuận Tây, Thành phố Hồ Chí Minh .
5. Công ty TNHH Một Thành viên Liên Kết Triển Vọng
- Tên công ty: Công ty TNHH Một Thành viên Liên Kết Triển Vọng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 152, Đường Võ Thị Sáu, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08-39331030.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 033/QLCT-GCN.
- Ngày cấp: 09 tháng 03 năm 2015.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0306435181;
+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/12/2008;
+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 10 ngày 02/03/2015;
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
+ Họ và tên: SU CHU FA (TRƯƠNG SỞ PHÁT);
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty;
+ Quốc tịch: Singapore;
+ Hộ chiếu số: E0195892C, Do Singapore cấp ngày 23/02/2007;
+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Blk 277 Bangkit Rd≠06-106 Singapore 670277, Singapore.

Bài:"Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »