Thông báo về việc chỉ định cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo về việc chỉ định các cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp, cụ thể như sau:


1. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung Ương:

- Tên cơ sở: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung Ương.

- Địa chỉ: Số 193, Phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

2. Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam:

- Tên cơ sở: Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam

- Địa chỉ: Số 07, Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Quản lý cạnh tranh đăng tải Quyết định số 82/QĐ-QLCT ngày 19 tháng 09 năm 2014 và Quyết định số20/QĐ-QLCT ngày 13 tháng 02 năm 2015 kèm theo thông báo này để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo.

Bài:"Thông báo về việc chỉ định cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »