Thống nhất thực hiện một số quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Chính phủ đã ban Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CP. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.Do gặp phải một số vướng mắc trong quá trình thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn và thống nhất cách thức giải quyết.

Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Bộ Công Thương đã có văn bản trả lời. Để thống nhất cách thức thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Bài:"Thống nhất thực hiện một số quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »